UJI KOMPETENSI 1
Ayo kerjakan!
I.Berilah tanda (X) pada huruf a,b,c atau d di depan jawaban yang tepat!
1. Yang tidak termasuk cirri-ciri negara maju adalah…….
b. tingkat pendidikan tinggi
c. tingkat pendapatan tinggi
d. teknologinya modern
2. Yang termasuk cirri-ciri sedang berkembang adalah…….
a. ketergantungan pada negara lain tinggi
b. tingkat pendidikan tinggi
c. tingkat pendapatan tinggi
d. teknologinya modern
3. Mayoritas negara-negara maju berada di……
a. selatan
b. utara
c. timur
d. tengah
4. Negara-negara penghasil minyak bergabung dalam……
a. APEC
b. OPEC
c. PBB
d. OKI
5. Pada tahun 1994,penduduk Arab Saudi berjumlah……
a. 8 juta jiwa
b. 10 juta jiwa
c. 18 juta jiwa
d. 28 juta jiwa
6.Pada tahun 1994, penduduk India berjumlah……
a. 911,6 juta jiwa
b. 916,1 juta jiwa
c. 916,6 juta jiwa
d. 926,1 juta jiwa
7.Negara Amerika Serikat terletak pada……
a. 25° LU-48° dan 75°BB-110°BB
b. 35°LU-48°LU dan 75°BB-110°BB
c. 45°LU-48°LU dan 75°BB-110°BB
d.45°LU-58°LU dan 75°BB-110°BB
8.Sebagian besar dari penduduk Perancis adalah…..
a. suku Alpena
b. suku Aborigine
c. imigran dari Asia
d. imigran dari Afrika
9.Negara Arab Saudi terletak antara……..
a. 6°LU – 32°LU dan 34°BT – 35°BT
b. 16°LU – 32°LU dan 34°BT – 35°BT
c. 26°LU – 32°LU dan 34°BT – 35°BT
d. 26°LU – 36°LU dan 34°BT – 35°BT
10. Hasil tambang Perancis diperoleh di pegunungan…..
a. Bihar
b. Pyrena
c. Benggala
d. Mysore

Iklan